Condominium - Microcomunitate responsabila si confort sporit

Un condominium se descrie ca o forma de posesiune in comun de proprietati imobiliare. Este un termen legal folosit in SUA si Canada pentru acel tip de proprietate imobiliara, in care portiuni din aceasta proprietate se afla in proprietate comuna dimensionata in cote-parti indivize apartinand proprietarilor, iar celelalte portiuni se afla in proprietatea individuala a fiecarui proprietar. In Australia, termenul legal folosit pentru acest tip de proprietate este "strata title".

Deseori, aceasta consta din unirea a mai multor unitati (de ex. apartamente), unde unitatea este in proprietate individuala, iar partile comune, cum ar fi de exemplu caile de acces, structura si instalatiile pe verticala ale cladirii precum si facilitatile de recreere sunt in proprietate comuna si sunt stapinite in comun de toti proprietarii unitatilor individuale.

Asocierea proprietarilor consta in faptul ca partile comune vor fi administrate de profesionisti. Acest concept este folosit in Uniunea Europeana si in alte tari sub diferite nume cum ar fi "unit title" sau "commonhold". Organizarea se regaseste sub denumirea "owner's association" sau in traducere ASOCIATIE DE PROPRIETARI.

ASOCIATIA DE PROPRIETARI este definita ca persoana juridica cu autoritatea legala de a actiona, prin reprezentanti alesi si/sau numiti, in numele tuturor co-proprietarilor condominiumului.F.A.P.R.

Despre Federatia Asociatiilor de Proprietari din Romania

F.A.P.R. a luat fiinta prin Sentinta Civila nr. 25/21.01.2000, Curtea de Apel Bucuresti. F.A.P.R. s-a constituit in baza Legii nr. 21/1924, inlocuita cu O.G. nr. 26/2000, ca persoana juridica romana, non-profit, apolitica, neguvernamentala, formata prin asocierea unor persoane juridice non-profit cu scop si obiect de activitate asociatiile de proprietari, in scopul realizarii unui sistem integrat de reprezentare, informare, documentare si colaborare la nivel national in domeniul proprietatii condominiale (forma de proprietate in comun din blocurile de locuinte si nu numai). F.A.P.R. este prima institutie in domeniu cu drept de reprezentare a asociatiilor de proprietari la nivel national.