fapr, Radu Opaina, Federatia Asociatiilor de Proprietari din RomaniaOfertă Administrare

• Fără riscuri ca în cazul firmelor;
• Legalitate garantată;
• Corectitudine și legalitate calcule întreținere;
• Consultanță de specialitate non-stop la cel mai înalt nivel din România;
• Protecție, liniște și siguranță, transparență și eficiență;
• Oricare persoană din cadrul asociației poate lucra cu F.A.P.R. fără a fi obligată să aibă o pregătire de specialitate;
• Cele mai mici costuri de pe piață.

Tarif:

• 650 lei/lună, fără alte taxe, pentru asociaţii de până la 60 proprietari;
• 11 lei/apartament/lună, fără alte taxe, asociaţii cu peste 60 proprietari.

Activităţile desfăşurate în cadrul tarifului:

• Calculul lunar al listei de plată şi a facturilor individuale de cheltuieli pentru fiecare proprietar;
• Contabilitate pentru asociaţia de proprietari (registre de casă, rulment, reparații, jurnal s.a.; situaţia activ-pasiv, bilanț contabil, calculul şi evidenţa separată a penalizărilor etc.);
• Consultanţă şi asistenţă de specialitate privind activităţile din cadrul asociaţiei de proprietari;
• Gestiunea contractelor existente (state de plată, declaraţii fiscale obligatorii, ordine de plată pt. taxe şi impozite).

IMPORTANT: Oricare persoană din cadrul asociaţiei de proprietari (inclusiv președintele sau un membru al comitetului executiv) poate presta activitatea de încasări de la proprietari şi plăţi către furnizori, relația cu banca precum și supravegherea instalaţiilor şi efectuarea reparaţiilor din cadrul clădirii, materialele necesare, consumabilele etc. sub directa coordonare și consiliere a dlui Radu Opaina.

Practic rezolvați, simplu și ieftin, activitățile de cea mai mare răspundere: birocraţia, documentaţia financiar-contabilă, respectarea tuturor prevederilor legale și scăpați de frica de controale, spaima de amenzi, suspiciuni, bârfe și certuri.

Totul începe de la data depunerii Cererii de aderare la sediul F.A.P.R.
Nu este necesar nici un contract. Când părțile nu se mai înteleg, la inițiativa oricărei părți, se întrerupe relația fără nici un fel de consecințe materiale sau de altă natură.