1. Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 3.103/2017 anexa nr. 2 (M.O. nr. 984 din 12 Decembrie 2017) – privind contabilitatea la asociatiile de proprietari din Romania.
2. Ordinul M.F.P. nr. 2.226/2006, inlocuit cu Ordinul M.F.P. nr. 2.364/2015 (M.O. nr. 910/09.12.2015) – privind utilizarea unor formulare financiar-contabile (facturi, chitante).
3. Ordinul M.F.P. nr. 1.850/2004 (M.O. nr. 23 bis/07.01.2005) – privind registrele si formularele financiar-contabile (inclusiv anexele nr. 1 si 2).
4. Legea nr. 82/1991 (republicata, M.O. nr. 20/20.01.2000) – Legea contabilitatii; O.G. nr. 61/2001 (M.O. nr. 531/31.08.2001) legiferata prin Legea nr. 310/2002 (M.O. nr. 380/05.06.2002) si O.G. nr. 70/2004 (M.O. nr. 773/24.08.2004)- modifica si completeaza Legea nr. 82/1991.
5. Legea nr. 259/2007 (M.O. nr. 506/27.07.2007) – pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991.
6. Legea nr. 22/1969 (B.O. nr. 132/18.11.1969) – privind garantiile gestionarilor (administratori).
7. O.G. nr. 81/2003 (M.O. nr. 624/31.08.2003) – privind amortizarile in contabilitate.
8. Ordinul M.F.P. nr. 1.487/2003 (M.O. nr. 788/07.11.2003) – Normele de aplicare a O.G. nr. 81/2003.
9. Ordinul M.F.P. nr. 1.714/2005 (M.O. nr. 1.042/23.11.2005) – privind aplicarea prevederilor H.G. nr. 831/1997 (M.O. nr. 223/18.06.1998) pentru aprobarea modelelor formularelor privind activitatea financiara si contabila.
10. Ordinul M.F.P. nr. 293/2006 (M.O. nr. 194/01.03.2006) – privind modificarea Ordinului M.F.P. nr. 1.714/2005 (M.O. nr. 1.042/23.11.2005) pentru aprobarea modelelor formularelor privind activitatea financiara si contabila.
11. Legea nr. 571/2003 (M.O. nr. 927/23.12.2003), Legea nr. 343/2006 (M.O. nr. 662/01.08.2006), O.G. nr. 43/2006 (M.O. nr. 722/23.08.2006) O.U.G. nr. 138/2004 (M.O. nr. 1.281/30.12.2004) legiferata prin Legea nr. 163/2005 (M.O. nr. 466/01.06.2005). cu modificarile si completarile – privind Codul fiscal.
12. H.G. nr. 44/2004 (M.O. nr. 112/06.02.2004) – privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 (Codul fiscal), modificata si completata prin H.G nr. 1.840/2004 (M.O. nr. 1.074/18.11.2004) s.a.
13. H.G. nr. 24/2005 (M.O. nr. 263/30.03.2005) – pentru modificarea si completarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 (Codul fiscal), aprobate prin H.G nr. 44/2004.
14. O.G. nr. 92/2003 (M.O. nr. 941/29.12.2003) modificata si completata prin O.G. nr. 35/2006 (M.O. nr. 675/07.08.2006 si rectificata prin M.O. nr. 742/31.08.2006) – privind Codul de procedura fiscala.
15. Legea nr. 252/2003 (M.O. nr. 429/18.06.2003) – privind registrul unic de control.
16. Ordinul M.F.P. nr. 1.644/2003 (M.O. nr. 855/02.12.2003) – privind plata contributiilor sociale.
17. O.G. nr. 36/2003 (M.O. nr. 68/02.02.2003) legiferata prin Legea nr. 232/2003 (M.O. nr. 373/31.03.2003) – privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala (pentru conventii).
18. O.G. nr. 94/2003 (M.O. nr. 803/31.08.2004) – privind reglementarea unor masuri financiare aprobata prin Legea nr. 507/2004 (M.O. nr. 1.080/19.11.2004).
19. Legea nr. 519/2003 (M.O. nr. 864/04.12.2003) – privind modificari ale cotelor de contributii sociale.
20. Legea nr. 145/1997 (M.O. nr. 178/31.07.1997) – Legea asigurarilor sociale de sanatate (C.A.S.S.), modificata prin O.U.G. nr. 147/2002 (M.O. nr. 821/13.11.2002) – reglementari privind cota de C.A.S.S. si cota pentru persoanele cu handicap.
21. Legea nr. 399/2006 (M.O. nr. 901/06.11.2006) – lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 158/2005 (M.O. nr. 1.074/29.11.2005) – privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
22. O.U.G. nr. 150/2002 (M.O. nr. 838/20.11.2002) – privind obligatii catre asigurarile sociale de sanatate (declaratiile C.A.S.S.), modificata si completata prin O.G. nr. 93/2004 (M.O. nr. 798/30.08.2004).
23. Ordinul C.N.A.S. nr. 221/2005 (M.O. nr. 1.064/28.11.2005) – pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate prevazute O.U.G. nr. 150/2002 (M.O. nr. 798/30.08.2004).
24. Ordinul M.M.S.S.F nr. 100/2006 – pentru Modelul Declaratiei fiscale privind stabiulirae comisionului datorat de angajatori.
25. O.U.G. nr. 88/2006 (M.O. nr. 941/21.11.2006) – pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal (referitor la C.A.S.S.).
26. O.G. nr. 91/2006 (M.O. nr. 958/28.11.2006) – privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarilor sociale de sanatate.
27. Ordin M.S. si C.N.A.S.S. nr. 60/32/27.01.2006 (M.O. nr. 147/16.02.2006) – privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
28. Ordin C.N.A.S.S. nr. 331/24.05.2001 (M.O. nr. 518/30.08.2001) – declaratiile pentru C.A.S.S.
29. O.G. nr. 3/2007 (M.O. nr. 67/29.01.2007) – privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale.
30. O.G. nr. 15/1996 (M.O. nr. 24/31.01.1996), aprobata prin Legea nr. 131/1996 (M.O. nr. 264/28.10.1996) modificata si completata prin O.G. nr. 26/1997 (M.O. nr. 208/26.08.1997) legiferata prin Legea nr. 88/1998 (M.O. nr. 169/29.04.1998) – privind intarirea disciplinei financiar-valutare.
31. H.G. nr. 92/1996 (M.O. nr. 16/16.02.1996) – privind Normele Metodologice pentru O.G. nr. 15/1996.
32. H.G. nr. 2.269/2004 (M.O. nr. 5/04.01.2005) – privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
33. Legea nr. 541/2002 (M.O. nr. 733/08.10.2003) – privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ.
34. O.U.G. nr. 28/1999 (M.O. nr. 131/31.03.1999) – privind obligatia agentilor economici de a utiliza case de marcat electronice fiscale.
35. Ordinul M.F.P. nr. 1.840/2004 (M.O. nr. 1.247/23.12.2004) – pentru aprobarea Precizarilor referitoare la unele masuri care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale.