1. Legea nr. 53/2003 (M.O. nr. 72/05.02.2003) modificata si completata prin Legea nr. 371/2005 (M.O. nr. 1.174/19.12.2005) care aproba O.G. nr. 65/2005 (M.O. nr. 576/05.07.2005) – Codul Muncii.
2. H.G. nr. 1.825/2006 (M.O. Partea V nr. 5/29.01.2007), Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 (M.O. nr. 1.025/22.12.2006) – privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara incepand cu 1 Ianuarie 2007.
3. O.G. nr. 102/1999 (M.O. nr. 310/30.06.1999) legiferata prin Legea nr. 519/2002 (M.O. nr. 555/29.07.2002), cu modificarile ulterioare – privind protectia speciala si incadrarea in munca pentru persoanele cu handicap.
4. Legea nr. 130/1999 (M.O. nr. 355/27.07. 1999) modificata prin Legea nr. 403/2005 (M.O. nr. 16/09.01.2006) si Legea nr. 450/2006 (M.O. nr. 1.004/18.12.2006) – privind persoanele incadrate in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. H.G. nr. 161/2006 (M.O. nr. 172/22.02.2006) – privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor.
6. Legea nr. 108/1999 (republicare M.O. nr. 740/10.10.2002) – privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii.
7. Legea nr. 300/2004 (M.O. nr. 576/29.06.2004) – privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.
8. H.G. nr. 1.766/2004 (M.O. nr. 1.048/12.11.2004) – Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004.
9. Legea nr. 76/2002 (M.O. nr. 103/06.02.2002) modificata si completata prin O.U.G. nr. 124/2002 (M.O. nr. 740/10.10.2002) si Legea nr. 107/2004 (M.O. nr. 338/19.04.2004) – privind formarea profesionala si sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
10. H.G. nr. 174/2002 (M.O. nr. 181/18.03.2002) – Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002.
11. H.G. nr. 377/2002 (M.O. nr. 310/10.05.2002) – instructiuni suplimentare pentru furnizorii de formare profesionala privind Legea nr. 76/2002.
12. O.G. nr. 129/2000 (republicata M.O. nr. 711/30.09.2002) – privind formarea profesionala a adultilor.
13. O.G. nr. 76/2004 (M.O. nr. 791/27.08.2004) – modifica si completeaza O.G. nr. 129/2000, legiferata prin Legea nr. 454/2004 (M.O. nr. 1.048/12.11.2004).
14. H.G. nr. 522/2003 (M.O. nr. 346/21.05.2003) – Normele de aplicare a O.G. nr. 129/2000.
15. Ordinul comun M.M.S.S. si M.E.C. nr. 284/4.248/2002 (M.O nr. 733/08.10.2002) – privind modelul de Certificat de formare profesionala.
16. H.G. nr. 1.021/2004 (M.O. nr. 633/13.07.2004) – privind aprobarea modelului comun european de curriculum vitae.
17. Ordinul M.M.S.S. nr. 51/2007 (M.O nr. 105/12.02.2007) – pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificarii-pregatire si experienta profesionala-dobandite in Romania, de catre cetatenii romani care doresc sa desfasoare activitati, in mod independent sau ca salariati, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.