Manualul administratorului de imobile

manual_adm_imobilUN MANUAL COMPLET NECESAR PREGATIRII PROFESIONALE A ADMINISTRATORULUI DE IMOBILE DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE (TEHNIC, FINANCIAR-CONTABIL, FISCAL, JURIDIC, SOCIAL ETC.)

Pret: 90 lei 
Termen de livrare:
maxim 24 de ore de la trimiterea prin e-mail a confirmarii platii

 

 

Prezentare

Administratorul, persoana fizica sau juridica, are o importanta deosebita pentru proprietatea din blocurile de locuinte si pentru proprietarii carora le gestioneaza bunurile pe care le detin in comun. Meseria de administrator de imobile este o meserie care indiferent de situatia economica a tarii va fi necesara si nu poate fi desconsiderata. Meseria de administrator poate fi imbratisata de orice persoana cu varsta minima de 18 ani care are aptitudini administrative (gospodaresti) si de bun gestionar de mijloace materiale si banesti de nivel limitat. Sistemul economic si social al tarii are nevoie de aceasta categorie de profesionisti intrucat, in ansamblu, rolul administratorului de imobile si al asociatiilor de proprietari ating, la nivel de stat, multe interese locale si nationale (serviciile publice de gospodarie comunala, taxele si impozitele, intretinerea si dezvoltarea fondului de locuinte, siguranta cetatenilor si a cladirilor, piata de munca etc.). Ponderea acestei categorii de specialisti in forta de munca activa din Romania este destul de mare, in plus aceasta meserie oferind posibilitatea persoanelor cu initiativa de a presta mai multe activitati in paralel, aducatoare de venituri, si chiar cu potential de afacere personala sau in mod colectiv prin libera asociere.
Chiar daca pana in prezent persoana care a practicat si practica aceasta meserie fara a avea o calificare a fost perceputa de catre societatea romaneasca (proprietari, autoritati, mass-media) ca o "cenusareasa" pe viitor se va dovedi, prin profesionalismul celor care vor lucra cu pregatire in domeniu, ca toate parerile din trecut au fost subiective si justificate doar prin lipsa calitatii de "meserias" sau "specialist in domeniu". Federatia Asociatiilor de Proprietari din Romania are tot interesul in acest sens intrucat reprezinta interesele asociatiilor de proprietari iar asociatiile de proprietari sunt angajatorii sau contractantii administratorilor de imobile care vor fi permanent verificati, controlati, recalificati sau chiar li se vor retrage certificatele/atestatele daca nu-si duc la indeplinire atributiile pe care le au prin contract.

Radu Opaina

Cuprins

PREFATA
PROFIL OCUPATIONAL MESERIA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE

CAP. 1 PREGATIRE JURIDICA SI FISCALA.
1. PREGATIRE JURIDICA

I. INFIINTAREA SI ORGANIZAREA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI
1. Notiunea de proprietate comuna si proprietate individuala
2. Infiintarea asociatiei de proprietari. Importanta in sistemul legislativ al României
3. Rolul asociatiei de proprietari. Scop si obiect de activitate.
4. Statutul asociatiei de proprietari. Acordul de asociere. Regulamente interne
5. Divizarea si dizolvarea asociatiei de proprietari
6. Drepturile si obligatiile proprietarilor.
7. Structura organizatorica a asociatiei de proprietari.
8. Persoanele angajate de asociatia de proprietari
9. Adunarea generala a proprietarilor Modalitati si tehnici de convocare, de desfasurare a sedintelor si de adoptare a hotarârilor
10. Registrele de Procese-verbale ale asociatiei de proprietari.

II. ATRIBUTII ALE ORGANELOR ASOCIATIEI DE PROPRIETARI
1. Atributiile Adunarii Generale
2. Comitetul Executiv
3. Presedintele asociatiei de proprietari
4. Comisia de Cenzori/Cenzorul

III. ADMINISTRATORUL DE IMOBILE
Atributiile administratorului de imobile

IV. PROCEDURI JURIDICE
1. Privilegiul imobiliar
2. Recuperarea debitelor restante
3. Executarea silita

V. DESPRE CONTRACTE
1. Teoria generala a contractelor. Elemente juridice obligatorii. Importanta. Litigii .
2. Tipuri de contracte.
3. Contractul de munca. Legislatia muncii.

VI. RASPUNDERI SI SANCTIUNI
1. Tipuri de raspundere.
2. Analiza juridica a unor fapte penale care s-ar putea savârsi in cadrul asociatiei de
proprietari

VII VERIFICAREA sI CONTROLUL LEGALITATII .
2. PREGATIRE FISCALA
1. Personalitatea juridica si obtinerea codului fiscal
2. Obligatiile fiscale

ANEXE

CAP. 2. PREGATIRE FINANCIAR – CONTABILA
1. Introducere
1.1 Principalele legi si acte normative care definesc activitatea financiar-contabila la asociatiile de proprietari
1.2. Functia de contabil in cadrul asociatiei de proprietari
Garantii.
Raspunderi
Predarea-primirea gestiunii
Drepturi si obligatii in legatura cu primirea, pastrarea si eliberarea bunurilor materiale
2. Obiectul si metoda contabilitatii
2.1 Definitia contabilitatii
2.2 Obiectul de studiu al contabilitatii
1. Patrimoniul ca obiect de studiu al contabilitatii
2. Trasaturile obiectului contabilitatii
2.3 Sfera de actiune a obiectului contabilitatii
2.4 Metoda contabilitatii
1. Notiuni generale
2. Procedeele metodei contabilitatii
3. Reguli de evaluare a elementelor patrimoniale
2.5 Principiile contabile general admise
2.6 Reguli de evaluare a elementelor patrimoniale
3. Sectiunile contabilitatii
3.1 Contabilitatea capitalurilor proprii
3.2 Contabilitatea imobilizarilor
3.3 Contabilitatea stocurilor
3.4 Contabilitatea tertilor
3.5 Contabilitatea trezoreriei
3.6 Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor
4. Organizarea contabilitatii
4.1 Obligatia organizarii contabilitatii
4.2 Organizarea compartimentului de contabilitate
4.3 Documentele contabile
Reconstituirea
Arhivarea si pastrarea
5. Efectuarea operatiunilor cu numerar. Casierul asociatiei de proprietari
5.1 Dispozitii generale
5.2 Efectuarea incasarilor si platilor in numerar
5.3 Acordarea de avansuri in numerar şi decontarea lor
5.4 Evidenta si pastrarea numerarului
5.5 Controlul respectarii disciplinei de casa
6. Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului
Lista de inventariere
7. Metodele de conducere a contabilitatii analitice a valorilor materiale
8. Lista principalelor formulare utilizate in partida simpla
9. Registrele si formularele contabile pentru partida simpla
10. intocmirea si utilizarea principalelor formulare fara regim special

CAP. 3 PREGATIRE TEHNICO-ADMINISTRATIVA

I. CONSTRUCTII
1. Introducere in tehnica construcţiilor
1.1 Sistemul cladire
1.2 Compartimentarea cladirilor
2. Materiale de construcţii
2.1 Lemnul
2.2 Metalul
2.3 Zidarii
2.4 Betonul si betonul armat
3. Elemente de constructii
3.1 Fundatii
3.2 Subsolurile la cladirile civile
3.3 Peretii
3.4 Plansee
3.5 Acoperisuri
3.5.1 Acoperisuri neventilate (acoperisuri terasa)
3.6 Scari .
3.7 Structura de rezistenta
4. Consolidarea constructiilor
4.1 Principii de baza
4.2 Consolidarea structurilor din beton armat
4.3 Metode de consolidare a diferitelor elemente de constructie
4.4 Consolidarea constructiilor din zidarie
5. Instalatii de transport a fluidelor
6. Devizul lucrarilor de constructii
6.1 Devizul pe categorii de lucrari
6.2 Devizul pe obiect
6.3 Devizul general
6.4 Devizul financiar
6.5 Studiu de caz

II. LEGISLATIA IN CONSTRUCTII
1. Locuinta – Bloc de locuinte
1.1 Definiţii
1.2 Exigente minimale
2. Calitatea in constructii
2.1 Concepte de calitate
2.2 Indicatorii nivelului tehnic si calitatii
2.3 Sistemul calitatii in constructii
2.4 Fiabilitatea si mentenanta produselor
3. Cartea tehnica a constructiei
3.1 Definitii privind termenii utilizati in cazul receptiei
lucrarilor de constructii si instalatii aferente
3.2 Cartea tehnica a constructiei
3.2.1 Norme de intocmire a cartii tehnice a constructiei
3.2.2 Cuprinsul cartii tehnice a constructiei
4. Activitatea de urmarire a constructiilor
4.1 Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
4.2 Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventii in timp si post utilizare
4.2.1 Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor
4.2.2 Interventiile in timp asupra constructiilor
4.2.3 Postutilizarea constructiilor
5. Autorizarea executarii sau desfiintarii constructiilor
6. Dispozitii finale
Bibliografie
Teste grila

CAP. 4 MANAGEMENTUL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI
Lectia 1: Managementul financiar
Lectia 2: Lista de plata
Lectia 3: Logica si ordinea procedurilor legale intr-o asociatie de proprietari.

ANEXE

Comenzi E-book

Dupa achitarea Pretului afisat la Prezentarea cartii in contul RO39RNCB 0318 0292 8131 0001 deschis la B.C.R. pe numele OPAINA RADU, in termen de 24 ore, veti primi cartea dorita/e in format .pdf.

Dupa achitarea sumei trimiteti pe office@fapr.ro mesajul:

“Am achitat suma de ……….. lei pentru achizitionarea cartii/cartilor …………………. in format .pdf  pentru persoana fizica/juridica ……………….. Nr. tel. ……………………..

Trimiterea cartii/cartilor se va face pe adresa de e-mail ……………………

Imi asum raspunderea juridica, materiala si civila de a nu comercializa cartea/cartile primite fara acordul autorului.”

Atentionare:
Recomandam sa nu utilizati e-mail de tip @yahoo.com. Daca utilizati e-mail de tip yahoo.com va trebui sa cautati in spam corespondenta primita de la office@fapr.ro.