Manualul asociatiei de proprietari

manualul-asiociatiei-de-proprietari-2016-fapr-micUN ABECEDAR COMPLET AL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI (REGULI, PROCEDURI, EXEMPLE, ATRIBUTII, DREPTURI SI OBLIGATII, REGULAMENTE, STATE DE PLATA, CONTRACTE, CONVENTII, CUM SE REPARTIZEAZA CHELTUIELILE, TIPIZATE ETC.) PENTRU TOTI PROPRIETARII, REPREZENTANTII ACESTORA (PRESEDINTE, MEMBRII COMITET, ADMINISTRATOR, CENZORI) PRECUM SI PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI DIN CADRUL PRIMARIILOR CU ATRIBUTII IN DOMENIU.

Pret: 70 lei
Termen de livrare:
maxim 24 de ore de la trimiterea prin e-mail a confirmarii platii

Prezentare

"In contextul conditiilor actuale de dificultate pe care noi, proprietarii de apartamente si/sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta (spatii comerciale sau de alta natura), le intampinam atat din punct de vedere financiar cat si din punct de vedere al organizarii timpului necesar si al consumului de resurse in mod eficient, in scopul depasirii acestei perioade in care trebuie sa invatam cat mai repede cum functioneaza o Asociatie de Proprietari, dupa principiile care au la baza notiunea de proprietate, in cladirea in care ne-am propus sa locuim sau sa avem o proprietate pe o perioada nelimitata, intr-o comunitate a proprietarilor, unita si bine intentionata fata de interesele comune s-a nascut ideea acestui MANUAL, in premiera in Romania.

In acest scop lucrarea se vrea a fi, in acelasi timp, utila atat din punct de vedere practic prin continutul sau cat si din punct de vedere teoretic ca material de studiu pentru initierea, stabilirea unei baze de pornire in crearea unui sistem optim de organizare si functionare si a unui climat favorabil de convietuire sociala in cadrul comunitatii in care traim, cu efecte multiple si benefice in toate domeniile vietii social-economice care caracterizeaza societatea romaneasca. Continutul lucrarii, documentele prezentate, in special statutul asociatiei de proprietari, vor fi utile, mai exact aplicabile, independent de modificarile ulterioare ale legilor in materie sau de aparitia altor legi si/sau acte normative, de la data adoptarii lor de catre Adunarea Generala a proprietarilor. Statutul nu este impus si nici limitativ, putand fi modelat, completat sau condensat dupa specificul cladirii sau functie de hotararile adunarii generale a proprietarilor. Ne-am propus insa ca statutul prezentat sa fie, in acelasi timp, atat un statut cadru cat si un statut tip aplicabil in oricare dintre asociatiile de proprietari infiintate sau in curs de infiintare in Romania, in scopul uniformizarii cadrului juridic referitor la organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Continutul lucrarii este rezultatul experientei acumulata, in decursul ultimilor ani, de oameni cu pregatire tehnica, economica, juridica care desfasoara activitati in cadrul asociatiilor de proprietari infiintate in cadrul cladirilor de locuinte precum si a propunerilor, sesizarilor primite din partea cetatenilor in cadrul Federatiei Asociatiilor de Proprietari din Romania"...
Radu Opaina

Cuprins

PREFATA
I. INTRODUCERE

II. STATUTUL Asociatiei de Proprietari
II.1. Denumirea, forma juridica, sediul, durata
II.2. Scopul si obiectul de activitate
II.3. Mijloacele materiale si banesti ale Asociatiei de Proprietari
Fondul de rulment
Fondul de reparatii
II.4. Membrii Asociatiei de Proprietari
II.5. Drepturile membrilor Asociatiei de Proprietari
Contestatia la calculul cotei de contributie
Cererea de scutire de la plata unor cheltuieli (I)
II.6. Obligatiile membrilor, ale proprietarilor/chiriasilor
Persoanele aflate in vizita (I)
Schimbarea destinatiei apartamentului/spatiului
Inchirierea spatiilor comune (I)
Proprietarul-stat
II.7. Structura organizatorica in cadrul Asociatiei de Proprietari
Locurile ramase vacante
II.8. Modul de functionare al Asociatiei de Proprietari
Atributiile Adunarii Generale
Antena colectiva
Cum se adopta hotarâri ale Adunarii Generale
Convocarea Adunarii Generale
Comitetul Executiv
Administrarea imobilelor de catre persoane juridice
Angajarile in cadrul Asociatiei de Proprietari
Indemnizatii pentru personalul ales
Cererea de scutire de la plata unor cheltuieli (II)
Scutirea de la plata cheltuielilor privind functionarea ascensorului
Persoanele aflate in vizita (II)
Contorizarea individuala
Sistemul de penalizari
Inchirierea spatiilor comune (II)
Firmele din apartamente. Conventia anuala
Decizii pentru proprietarii de animale de casa
sedintele Comitetului Executiv
Presedintele Asociatiei de Proprietari
Privilegiul imobiliar
Comisia de Cenzori/Cenzorul
II.9. Managementul Asociatiei de Proprietari
Administratorul de imobile
Atributiile administratorului
Atributiile contabilului
Contabilitatea in asociatia de proprietari
Arhivarea documentelor financiar-contabile
Atributiile casierului
II.10. Venituri si cheltuieli in cadrul Asociatiei de Proprietari
Calculul cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei
Cheltuielile pe numar de persoane
Cheltuielile pe consumuri individuale
Cheltuielile pe cota-parte indiviza
Cheltuielile pe beneficiari
Cheltuielile pe consumatori tehnici
Cheltuielile de alta natura
Total de plata lunar
Repartizarea cheltuielilor in cazul asociatiilor de proprietari pe scari
Divizarea asociatiei de proprietari
Veniturile
II.11. Dizolvarea asociatiei
II.12. Dispozitii finale
Modificarea statutului

III. ASOCIEREA – ACORDUL DE ASOCIERE
Cota-parte indiviza de proprietate. Suprafata utila.
Spatiul cu alta destinatie (S.A.D.)
Proces-verbal de constituire

IV. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCtIONARE AL ASOCIATIEI DE
PROPRIETARI (R.O.F.)
IV.1. Generalitati
IV.2. Organizarea Asociatiei de Proprietari
IV.3. Functionarea Asociatiei de Proprietari
IV.4. Dispozitii finale

V. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA (R.O.I.)
V.1. Prevederi generale
V.2. Ordinea si sistemul de lucru al Asociatiei de Proprietari
V.3. Raporturile proprietarilor/chiriasilor cu Asociatia de Proprietari
V.4. Disciplina colectiva si individuala in cadrul Asociatiei de Proprietari
V.5. Convietuirea sociala si relatiile interumane in cadrul
Asociatiei de Proprietari
V.6. Timpul liber si evenimente deosebite in cadrul Asociatiei de Proprietari
V.7. Sanctiuni. Dispozitii finale

VI. INDRUMAR PRACTIC PENTRU INFIINTAREA
ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

VII. REGULAMENT PRIVIND CONTORIZAREA INDIVIDUALA A
CONSUMURILOR DE APA RECE SI APA CALDA IN ASOCIATIILE
DE PROPRIETARI
VII.1. Conditii obligatorii la montarea contoarelor pasante de apartament
VII.2. Reguli privind repartizarea cheltuielilor pentru apa rece si apa calda
Anexe

VIII. REGULAMENT DE CONDOMINIUM

ANEXE
Anexa nr. 1: Proces-verbal de predare-primire a evidentei mijloacelor
banesti si materiale
Anexa nr. 2: Lista de plata
Anexa nr. 3: Sistemul de plata in cadrul Asociatiei de Proprietari
Anexa nr. 4: Calcul fond de rulment
Anexa nr. 5: Cerere de scutire de la plata cheltuielilor pe persoana
Anexa nr. 6: Cerere de scutire de la plata cheltuielilor privind functionarea
ascensorului
Anexa nr. 7: Declaratie privind nefolosirea ascensorului
Anexa nr. 8: Declaratie privind animalele de casa
Anexa nr. 9: Contestatie la calculul cotei de contributie
Anexa nr. 10: Cerere de restituire fond de rulment
Anexa nr. 11: Conventia anuala
Anexa nr. 12: Acord de principiu pentru firme
Anexa nr. 13: Conventie intre Asociatiile de Proprietari pe scari
Anexa nr. 14: instiintare de plata
Anexa nr. 15: Act aditional la acordul de asociere
Anexa nr. 16: Cerere de inscriere in Asociatia de Proprietari
Anexa nr. 17: Registrul de casa
Anexa nr. 18: Registrul jurnal
Anexa nr. 19: Registrul pentru evidenta fondului de rulment
Anexa nr. 20: Registrul pentru evidenta fondului de reparatii
Anexa nr. 21: Registrul pentru evidenta fondului de penalizari
Anexa nr. 22: Registrul pentru evidenta sumelor speciale (venituri economice)
Anexa nr. 23: Registrul inventar
Anexa nr. 24: Fisa pentru valori materiale
Anexa nr. 25: Jurnal privind operatiuni diverse
Anexa nr. 26: Fisa pentru operatiuni diverse (1)
Fisa pentru operatiuni diverse (2)
Anexa nr. 27: Situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv
Anexa nr. 28: Organigrama Asociatiei de Proprietari
Anexa nr. 29: Contractul individual de munca
Anexa nr. 30: Conventia civila de prestari de servicii
Anexa nr. 31: Registru special evidenta personalului contractat prin conventie
civila de prestari servicii
Anexa nr. 32: Contract de mandat
Mandat membru Comitet Executiv/PreSedinte
Mandat Cenzor
Anexa nr. 33: Lista membrilor Comitetului Executiv
Anexa nr. 34: Lista membrilor Comisiei de Cenzori
Anexa nr. 35: Grila de functii pentru personalul angajat
Anexa nr. 36: Fisa functiei de presedinte
Anexa nr. 37: Fisa postului de administrator tehnic
Anexa nr. 38: Fisa postului de contabil/casier
Anexa nr. 39: Decizia de imputare
Anexa nr. 40: Avertisment
Anexa nr. 41: Sanctiune
Anexa nr. 42: Notificare-somatie restantieri
Anexa nr. 43: Angajament de plata

Comenzi E-book

Dupa achitarea Pretului afisat la Prezentarea cartii in contul RO39RNCB 0318 0292 8131 0001 deschis la B.C.R. pe numele OPAINA RADU, in termen de 24 ore, veti primi cartea dorita/e in format .pdf.

Dupa achitarea sumei trimiteti pe office@fapr.ro mesajul:

“Am achitat suma de ……….. lei pentru achizitionarea cartii/cartilor …………………. in format .pdf  pentru persoana fizica/juridica ……………….. Nr. tel. ……………………..

Trimiterea cartii/cartilor se va face pe adresa de e-mail ……………………

Imi asum raspunderea juridica, materiala si civila de a nu comercializa cartea/cartile primite fara acordul autorului.”

Atentionare:
Recomandam sa nu utilizati e-mail de tip @yahoo.com. Daca utilizati e-mail de tip yahoo.com va trebui sa cautati in spam corespondenta primita de la office@fapr.ro.