Se poate face debransare fara acordul regiilor!

Proprietarii din blocurile de locuinte contorizate la consumul de energie termica (incalzire) se pot debransa fara sa solicite in scris acest serviciu la furnizorul de energie termica (R.A.D.E.T.)! Atata timp cat exista contorul de energie termica care impune facturarea consumului efectiv inregistrat pe cladire (spatii comune + apartamente) nu este obligatoriu ca operatiunea tehnica de debransare sa fie facuta numai de catre furnizorul de energie termica.

Operatiunea tehnica de debransare de la sistemul centralizat de incalzire al blocului contorizat se poate face de catre orice persoana fizica sau juridica specializata in instalatii fara nici un fel de modificari asupra instalatiei aferenta cladirii, numai cu acordul asociatiei de proprietari, in baza unui Proces-verbal de debransare.  Asociatia de proprietari da acordul in conditiile in care proprietarul se angajeaza sa-si asigure incalzirea apartamentului cu o alta sursa pentru a nu afecta interesele celorlalti proprietari inclusiv cu privire la proprietatea comuna din cladire.

Acolo unde nu exista contorul de bloc se impune efectuarea debransarii prioritar de catre furnizor pentru ca acesta in baza Procesului-verbal de debransare are obligatia sa modifice modul de facturare catre asociatia din care face parte solicitantul.

Legislatia in vigoare, in domeniu, O.G. nr. 73/2002 art. 32 alin. 1, nu prevede nimic cu privire la cine are si cine nu are dreptul sa faca operatiunea de debransare.