Manualul asociatiei de proprietari

Manualul asociatiei de proprietari

UN ABECEDAR COMPLET AL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI (REGULI, PROCEDURI, EXEMPLE, ATRIBUTII, DREPTURI SI OBLIGATII, REGULAMENTE, STATE DE PLATA, CONTRACTE, CONVENTII, CUM SE REPARTIZEAZA CHELTUIELILE, TIPIZATE ETC.) PENTRU TOTI PROPRIETARII, REPREZENTANTII ACESTORA (PRESEDINTE, MEMBRII COMITET, ADMINISTRATOR, CENZORI) PRECUM SI PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI DIN CADRUL PRIMARIILOR CU ATRIBUTII IN DOMENIU.

detalii aici