Precizari legislative privind tipul facturilor si chitantelor de plata a intretinerii

HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 1.588/19.12.2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
publicata in M.O. nr. 43 din 18 ianuarie 2008

Art. 22. – (8) In situatia in care asociatia de proprietari angajeaza un casier, acesta raspunde de efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiunilor de casa. La asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla, administratorii de imobile pot cumula si functia de casier.

Pentru incasarile in numerar asociatia de proprietari are obligatia sa emita chitante care vor cuprinde obligatoriu urmatoarele date: numarul de ordine, in baza unei serii, care identifica chitanta in mod unic; data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare fiscala ale asociatiei de proprietari pentru care se emite chitanta.

Art. 24. – (2) Fondul de rulment se constituie prin plata anticipata a cotei ce revine fiecarui proprietar, potrivit hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, iar reintregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afisate pe lista de plata.

Pentru incasarea fondului de rulment, casierul asociatiei de proprietari elibereaza chitanta personalizata separata.
Art. 11. – Dupa infiintarea asociatiei de proprietari, aceasta se identifica prin denumire, adresa condominiului, incheierea judecatorului-delegat sau orice alt document legal acordat la infiintare si prin codul de identificare fiscala al asociatiei. Actele care emana de la asociatiile de proprietari vor cuprinde atributele de identificare.

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.226/27.12.2006
privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata
publicat in M.O. nr. 1.056 din 30.12.2006
– extrase utile asociatiilor de proprietari –

Art. 1. – (1) Incepand din data de 1 ianuarie 2007, continutul minimal obligatoriu pentru formularul de factura [n.n.: si chitanta conform art. 5 alin. (2) din prezentul Ordin] este cel prevazut la art. 155 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal [n.n.: prezentat mai jos].
Art. 4. – (1) Normele de intocmire si utilizare a facturii sunt cele prevazute in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin si se aplica numai de catre persoanele stabilite in Romania, in conformitate cu prevederile art. 125-1 alin (2) din Codul fiscal.
Art. 5. – (1) Persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, vor asigura un regim intern de numerotare a facturii in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si altor formulare financiar-contabile care stau la baza inregistrarii de venituri, cum ar fi: monetar, chitanta si altele, dupa caz, precum si avizului de insotire a marfii.
Art. 6. – (1) Persoanele care nu au obligatia, in conformitate cu prevederile legale, de a emite factura vor inregistra veniturile realizate zilnic utilizand monetarul, chitanta sau alte documente specifice, dupa caz.

Legea nr. 343/2006 si O.G. nr. 43/2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
publicate in M.O. nr. 662/01.08.2006 cu rectificare in M.O. nr. 765/07.09.2006 si respectiv M.O. nr. 722/23.08.2006
– extrase utile asociatiilor de proprietari –

Art. 155. – (5) Factura [n.n.: si chitanta conform art. 5 alin. (2) din O.M.F.P. nr. 2226/2006 mai sus precizat] cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
a) numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare fiscala prevazut la art. 153, dupa caz, ale persoanei juridice care emite factura.

Nota:
S-a eliminat obligativitatea de a face facturi si chitante cu regim special la Imprimeria Nationala sau la firmele de specialitate din comert, dar nu s-a eliminat obligativitatea de a personaliza facturile si chitantele prin inscrierea datelor asociatiei (denumirea completa, adresa, autorizatia, codul fiscal), inclusiv inserierea si numerotarea acestora asa cum face Federatia de 2 ani de zile. Nu riscati sa nu respectati legea crezand ce spune x sau y pentru ca amenzile si neplacerile sunt foarte mari (a se vedea prevederile Codului de procedura fiscala cu privire la sanctiuni si amenzi prezentate in continuare).