1. Legea nr. 215/2001 (M.O. nr. 204/23.04.2001) – Legea administratiei publice locale.
2. O.G. nr. 27/2002 (M.O. nr. 84/01.02.2002) – privind petitiile.
3. Legea nr. 233/2016 (M.O. nr. 954/25.11.2016)- privind parteneriatul public-privat.
4. Legea nr. 544/2001 (M.O. nr. 663/23.10.2001) – privind liberul acces al cetatenilor la informatiile cu caracter public.
5. Legea nr. 52/2003 (M.O. nr. 70/03.02.2003) – privind transparenta decizionala in administratia publica.
6. H.G. nr. 555/2001 (M.O. nr. 334/22.06.2001) – Regulament privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative (hotarari, ordine, dispozitii) spre aprobare Guvernului.
7. Legea nr. 189/1999 republicata (M.O. nr. 516/08.06.2004) – privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni.
8. H.G. nr. 1.487/2005 (M.O. nr. 1.112/09.12.2005) – pentru modificarea H.G. nr. 1.723/2004 (M.O. nr. 1.009/02.11.2004) privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul.