1. H.G. nr. 348/1993 (M.O. nr. 190/10.08.1993) – privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie.
2. H.G. nr. 933/2004 (M.O. nr. 616/07.07.2004) – privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica (apa calda si incalzire).
3. Ordinul A.N.R.S.C. nr. 233/2004 (M.O. nr. 862/21.09.2004) – pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica.
4. Ordinul A.N.R.S.C. nr. 255/2004 – privind modificarea si completarea Ordinul A.N.R.S.C. nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica.
5. Legea nr. 51/2006 (M.O nr. 254/21.03.2006) – privind serviciile comunitare de utilitati publice.
6. O.U.G. nr. 197/2002 (M.O. nr. 956/27.12.2002); O.G. nr. 9/2002 legiferata prin Legea nr. 371/2002 (M.O. nr. 429/20.06.2002) si O.G. nr. 65/2003 (M.O. nr. 618/30.08.2003) – modificari la Legea nr. 326/2001.
7. Decizia A.N.R.E. nr. 70/1999 (M.O. nr. 633/24.12.1999) – contractul cadru de furnizare a energiei termice.
8. Ordin A.N.R.E. nr. 41/2005 (M.O. nr. 948/25.10.2005) – pentru aprobarea modului de aplicare a tarifelor binom de catre furnizorii de energie termica.
9. Legea nr. 325/2006 (M.O. nr. 651/27.07.2006) – privind energia termica.
10. O.U.G. nr. 48/2004 (M.O. nr. 563/24.06.2004) – privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru incalzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica.
11. O.G. nr. 36/2006 (M.O. nr. 692/14.08.2006) – privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate.
12. H.G. nr. 941/2002 (M.O. nr. 673/11.09.2002) – privind organizarea si functionarea A.R.C.E (Ag. Romana pentru Conservarea Energiei).
13. Legea nr. 199/2000 (republicare M.O. nr. 734/08.10.2002) – privind utilizarea eficienta a energiei.
14. O.G. nr. 78/2001 (M.O. nr. 541/01.09.2001) – completeaza si modifica Legea nr. 199/2000.
15. H.G. nr. 393/2002 (M.O. nr. 292/30.04.2002) – Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 199/2000.
16. Ordinul M.L.P.A.T. nr. 29/N/1993 (M.O. nr. 25/1993) – privind baremurile de consum in sistem pausal.
17. S.T.A.S. 11984-83 (emis de Institutul National de Standardizare) – privind suprafata echivalenta termic (S.E.T.).
18. O.G. nr. 32/2002 (M.O. nr. 94/02.02.2002) legiferata prin Legea nr. 634/2002 (M.O. nr. 915/16.12.2002) – privind organizarea si functionarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare.
19. H.G. nr. 1.591/2002 (M.O. nr. 85/11.02.2003) – Regulamentul privind serviciul public de furnizare a apei si de canalizare.
20. Ordinul A.N.R.S.C. nr. 66/2002 (M.O. nr. 851/26.11.2002) – privind contributiile banesti ale furnizorilor de utilitati catre A.N.R.S.C.
21. O.G. nr. 89/2004 (M.O. nr. 799/30.08.2004) – privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea eficienta a veniturilor cu destinatie speciala in sectorul energetic.
22. O.G. nr. 87/2001 (M.O. nr. 543/09.01.2001) – aprobata prin Legea nr. 139/2002 (M.O. nr. 233/04.08.2002) privind serviciul public de salubrizare.
23. Deciziile A.N.R.G.N nr. 1.1.89, 1.190, 1.191, 1.192/2006 (M.O. nr. 931/16.11.2006) – privind modificarea si completarea contractului-cadru de distributie a gazelor naturale.