1. Legea nr. 230/2007 (M.O. nr. 490/23.07.2007) – Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
2. H.G. nr. 1.588/2007 (M.O. nr. 43/08.01.2008) – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
3. Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 3.103/2017 anexa nr. 2 (M.O. nr. 984 din 12 Decembrie 2017) – privind contabilitatea la asociatiile de proprietari din Romania.