1. Legea nr. 196/2018 (M.O. nr. 660/30.07.2018) privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
2. Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 3.103/2017 anexa nr. 2 (M.O. nr. 984 din 12 Decembrie 2017) – privind contabilitatea la asociatiile de proprietari din Romania.