1. Legea nr. 10/1995 (M.O. nr. 12/24.01.1995) modificata si completata prin Legea nr. 587/2002 (M.O. nr. 817/12.11.2002)- privind calitatea in constructii.
2. H.G. nr. 766/1997 (M.O. nr. 352/10.12.1997) – Regulament privind calitatea in constructii.
3. H.G. nr. 273/1994 (M.O. nr. 193/14.06.1994) – privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
4. Legea nr. 50/1991 (M.O. nr. 3/13.01.1997), modificata si completata prin O.U.G. nr. 231/2000 (M.O. nr. 612/29.11.2000) si Legea nr. 453/2001 (M.O. nr. 431/01.08.2001) – privind autorizatiile de executie in constructii.
5. O.G. nr. 29/2000 (M.O. nr. 41/31.01.2000), legiferata prin Legea nr. 325/2002 (M.O. nr. 422/18.06.2002) – privind reabilitarea termica a cladirilor.
6. O.U.G. nr. 187/2005 (M.O. nr. 1.188/29.12.2005), pentru modificarea O.U.G. nr. 174/2002 (M.O. nr. 890/09.12.2002) – privind reabilitarea termica a cladirilor.
7. O.U.G. nr. 174/2002 (M.O. nr. 890/09.12.2002), legiferata prin Legea nr. 211/2003 (M.O. nr. 351/22.05.2003) – privind masuri speciale pentru reabilitarea termica a cladirilor.
8. H.G. nr. 1.070/2003 (M.O. nr. 661/18.09.2003) – Norme metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 174/2002.
9. O.G. nr. 20/1994 (republicare M.O. nr. 150/15.04.1998) – privind masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor.
10. H.G nr. 1.364/2001 (M.O. nr. 100/05.02.2002) – privind Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 20/1994.