Precizari importante privind amenzile si sanctiunile pentru nerespectarea prevederilor Codului fiscal

CODUL DE PROCEDURA FISCALA
ORDONANTA GUVERNULUI nr. 92/2003
modificata prin Legea nr. 158/2006, O.G. nr. 35/2006, Legea nr. 166/2006
publicate in M.O. nr. 941/29.12.2003, M.O. nr. 444/23.05.2006, M.O. nr. 675/07.08.2006, M.O. nr. 436/19.05.2006
– extrase utile asociatiilor de proprietari –

TITLUL X – Sanctiuni
Art. 189. – (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni;
b) neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume;
c) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 55 si art. 56 alin. (2) [n.n.: contribuabilii sunt obligati sa puna la dispozitia organului fiscal registre, evidente, documente si orice alte inscrisuri si sa permita efectuarea de cercetari la fata locului];
d) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 103 alin. (8) [n.n.: la finalizarea inspectiei fiscale contribuabilul are obligatia sa dea o declaratiei scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala];
e-1) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 52-1 [n.n.: contribuabilii sunt obligati sa furnizeze periodic organelor fiscale informatii referitoare la activitatea desfasurata, prin completarea unei declaratii pe proprie raspundere];
f) nerespectarea obligatiei inscrierii codului de identificare fiscala pe documente, potrivit art. 71;
g) nerespectarea de catre platitorii de salarii si venituri asimilate salariilor a obligatiilor privind completarea si pastrarea fiselor fiscale;
m) refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor datorate bugetului general consolidat, in vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscale;
n) neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa;
o) retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni;
p) refuzul de a indeplini obligatia prevazuta la art. 52 alin. (1).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:
a) cu amenda de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON), pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. c);
b) cu amenda de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON), pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 500 lei (RON) la 2.500 lei (RON), pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. d);
c) cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.500 lei (RON), pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. e) si e-1);
d) cu amenda de la 50 lei (RON) la 1.500 lei (RON), pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 500 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. a), b), f)- l);
e) cu amenda de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON), pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. m) – p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei (RON) inclusiv;
f) cu amenda de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. m) – p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei (RON) si 100.000 lei (RON) inclusiv;
g) cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. m) – p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei (RON).
(3) In cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de venit constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10 lei (RON) la 100 lei (RON).
(3-1) In cazul asocierilor si al altor entitati fara personalitate juridica, contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza amenda prevazuta pentru persoanele fizice.
(4) Nedepunerea la termen a declaratiilor fiscale pentru obligatiile datorate bugetelor locale se sanctioneaza potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.