Asociatiile de proprietari pot incheia in continuare conventii civile de prestari servicii in afara Codului Muncii

Intrucat Codul Muncii reglementeaza numai raporturile de munca dintre angajat (salariat) si angajator pentru asociatiile de proprietari din Romania se pot incheia CONVENTII CIVILE in baza Codului Civil fata de care asociatia de proprietari trebuie sa plateasca numai impozitul si C.A.S.S. (contributia la asigurarile sociale de sanatate) aferente si sa intocmeasca un stat de plata pentru conventii.

Aceste Conventii Civile nu se inregistreaza la Camera de Munca teritoriala ci numai in interiorul asociatiei de proprietari. Astfel proprietarii din blocurile de locuinte si administratorii acestora nu sunt obligati sa plateasca taxe si impozite reprezentand 36 % in plus la fondul alocat acestor activitati adica intretinerea este mai mica cu 2-3 %.

Pentru persoanele care doresc angajare cu drepturi din munca pe care doresc sa o presteze (vechime, pensie, somaj) atunci se aplica prevederile Codului Muncii (contract individual de munca) in conditiile in care conducerea asociatiei de proprietari este de acord.

F.A.P.R. recomanda asociatiilor de proprietari din Romania incheierea de Conventii Civile si nu de Contracte individuale de munca cu timp partial.