Regulamentul de contorizare individuala

Intrucat F.A.P.R. considera ca singura solutie pentru micsorarea cheltuielilor cu intretinerea (pana la 60 % din valoarea actuala) este contorizarea consumurilor de apa rece si calda si, in perioada urmatoare, repartizarea in mod individual a costurilor pentru incalzirea apartamentelor, precum si datorita faptului ca in interiorul asociatiilor de proprietari s-au creat litigii, conflicte intre proprietari si conducerea asociatiilor din necunoasterea aspectelor legislative, tehnice si economice, pe fondul haosului creat si de unele autoritati publice locale (in principal Primaria Municipiului Bucuresti), in conformitate cu propriul statut, art. 75 din H.G. nr. 1.275/2000 (actual: art. 42 din H.G. 400/2003) si art. 13 pct. a din Legea nr. 199/2000 modificata prin O.G. nr. 78/2001, F.A.P.R., institutie care reprezinta interesele asociatiilor de proprietari, membre si nemembre si implicit a proprietarilor care le compun, a emis, cu caracter de reglementare, pentru toate asociatiile de proprietari din Romania.

Regulamentul privind contorizarea individuala a consumurilor de apa rece si calda in asociatiile de proprietari din Romania
– aplicabil de la data de 01.04.2002. –

Regulamentul este obligatoriu pentru toate asociatiile de proprietari din Romania.
De asemenea Regulamentul poate fi adoptat la nivel local prin hotararea Consiliului Local.
De neaplicarea Regulamentului se fac raspunzatori in fata legii si a proprietarilor, in primul rand, persoanele alese si/sau angajate de proprietari pentru ducerea la indeplinire a scopurilor pentru care s-a infiintat asociatia de proprietari.
Regulamentul se afla la dispozitia tuturor celor interesati la sediul F.A.P.R. sau poate fi comunicat institutiilor mass-media interesate prin posta electronica.